Pakanaverkosta


Pakanaverkko on rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on lisätä suomalaisten pakanoiden yhteistyötä. Tarkoituksenamme on myös tarjota puolueetonta tietoa pakanauskonnoista sekä yksityishenkilöille että medialle. Pyrimme edistämään todellisen uskonnonvapauden toteutumista ja saattamaan pakanauskonnot kristinuskon kanssa tasavertaiseen asemaan maassamme. Niin kauan kuin pakanauskontoja ei julkisesti hyväksytä yhteiskunnassamme, pitää suuri yleisö niitä paheksuttavina ja epäilyttävinä suuntauksina. Pakanauskontojen vapaan harjoittamisen mahdollistava yleinen hyväksyntä saavutetaan vain tehokkaalla, ennakkoluuloja oikovalla tiedotuksella.

Pakanaverkko ry toimii yhdistävänä elimenä pakanoiden ja pakanaryhmien välillä, sekä pyrkii edistämään uskonvapauden ja uskonnollisen tasa-arvon toteutumista maassamme. Pyrimme myöskin oikaisemaan pakanauskontoihin kohdistuvia erheellisiä ennakkoluuloja tarjoamalla aiheesta luotettavaa ja totuudenmukaista tietoutta.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Pakanaverkko harjoittaa julkaisutoimintaa, järjestää yhteistapahtumia sekä toimii tiedotuskanavana tiedotusvälineisiin, viranomaisiin ja koulutuslaitoksiin.

Pakanaverkko on rekisteröity yhdistys.

Pakanaverkon esitteen voit ladata PDF-muodossa.