Media

Pakanaverkko ry on koko toimintansa ajan seurannut mediaa ja siellä tapahtuvaa pakanuuteen liittyvää uutisointia sekä kommentointia, osana tavoitettaan oikaista pakanauskontoihin kohdistuvia erheellisiä ennakkoluuloja sekä antaa luotettavaa ja totuudenmukaista tietoa. Pakanaverkko ja pakanaverkkolaiset ovat lisäksi olleet haastateltavina lehdissä ja muussakin mediassa.

Ohessa arkistoa Pakanaverkko ry:n eri medioille lähettämistä vastineista ja muista kirjeistä sekä lehtileikkeitä Pakanaverkosta ja/tai pakanaverkkolaisista. Arkisto ei valitettavasti ole aivan täydellinen.

Vastineiden lisäksi pakanaverkkolaisia on haastateltu eri medioissa; televisiossa, radiossa ja useissa eri sanomalehdissä. Näitä pakanaverkkolaisten mediaesiintymisiä on ollut lisääntyvässä määrin joka vuosi, erityisesti sanomalehdissä.

Annetuista lehtihaastatteluista on tässä mainittu vain pieni murto-osa, sillä vaikka Pakanaverkko ry on useissa tapauksissa toiminut linkkinä median ja haastateltavan välillä, ovat haastateltavat olleet edustamassa itseään ja omaa pakanauskontoaan / pakanuutta, ei nimenomaisesti Pakanaverkko ry:tä. Mikäli haastattelu on internetissä julkaisijan sivuilla, siihen on linkki.