Svenska

Pakanaverkko ry. (som kan översättas till ’hedninganätet’) är en registrerad förening vars mål är att skapa samverkan bland finska hedningar.

Pakanaverkko strävar också efter att sprida opartisk information om hedniska religioner till både enstaka personer och massmedian. Föreningen har inte som mål att skapa ekonomisk vinst eller ekonomisk nytta för föreningens medlemmar.

Pakanaverkko vill främja religionsfriheten, och få hedniska religioner till en jämställd position med kristendom i Finland. Så länge som hedniska religioner inte får officiellt erkännande i vårt samhälle, kan allmänheten se dessa som något tvivelaktigt och till och med skadligt. En förändring i allmänna åsikten, så att hednisk religionsutövning blir acceptabelt, samt förhindrande av fördomar mot hedniska religioner, kan bara nås via effektiv spridning av sanningsenlig information.