Julkaisuperiaate

Vox Paganorum on neljännesvuosittain ilmestyvä yleispakanallinen aikakausjulkaisu ja pakanallinen äänenkannattaja, jota julkaisee Pakanaverkko ry. Lehti on pääasiallisesti Pakanaverkko ry:n jäsenlehti, mutta se on myös suuremman yleisön saatavilla irtonumeroina ja vuositilauksina. Lehden lukijakunta muodostuu monia eri pakanallisia uskontoja ja elämänkatsomuksia edustavista sekä pakanuudesta kiinnostuneista ihmisistä.

Vox Paganorumin tarjonta pyrkii vastaamaan niin pakanakentän kuin lukijoidensa monipuolisiin kiinnostuksenaiheisiin artikkelitarjonnallaan

Vox Paganorum toivottaa tervetulleeksi kirjoituksia ja kuvitusta lukijoiltaan. Otamme vastaan artikkeleja, jotka käsittelevät pakanauskontoja, pakanuutta, pakanauskontojen suhdetta muihin uskontoihin, sekä pakanuuteen liittyviä aiheita käsittelevää teksti- ja kuvamateriaalia.

Kaikkien luovutettujen artikkelien tulee olla luovuttajansa kirjoittamia, tai varustettuja alkuperäisen kirjoittajan julkaisuluvalla. Sama koskee kuvamateriaalia. Mikäli teksti tai kuva on julkaistu aiemmin muualla, pyydämme varustamaan materiaalin tiedoilla aikaisemmasta julkaisupaikasta sekä tämän uudelleenjulkaisupolitiikasta. Emme julkaise tekijänoikeuksiltaan tai uudelleenjulkaisuluviltaan epäselvää materiaalia.

Materiaali voidaan julkaista nimimerkillä, mutta oikea nimi sekä yhteystiedot tulee liittää lähetetyn materiaalin yhteyteen. Näitä tietoja ei luovuteta eteenpäin. Pyydämme näitä tietoja, jotta voimme ottaa yhteyttä joko yhdistyksen tai kolmannen tahon puolelta tulevissa uudelleenjulkaisuasioissa.

Toimitus ei valitettavasti voi vastata toimitukseen lähetettäessä tai luovuttajalle palautettaessa hävinneistä kirjoituksista tai kuvista. Julkaistavaksi tarkoitettua materiaalia ei myöskään palauteta, ellei mukaan liitetä riittävällä postimerkkimäärällä varustettua palautuskirjekuorta.

Kuvia ja kirjoituksia julkaistaan sitoumuksetta, eli Vox Paganorum ei voi taata että käyttöön luovutettu materiaali julkaistaisiin lähimmässä tulossa olevassa lehden numerossa vaikka tähän pyritäänkin. Erityisesti käytössä olevan sivumäärän muodostamat rajoitukset voivat aiheuttaa joidenkin artikkelien tai kuvien siirtymistä seuraavaan lehteen. Tästä ilmoitetaan materiaalin luovuttajalle, samoin kuin materiaalin mahdollisesta hylkäämisestä lehden aihepiiriin sopimattomana.

Toimitus ei editoi julkaistavia artikkeleja oikolukua lukuunottamatta. Toimitus varaa kuitenkin oikeuden pyytää kirjoittajaa tarkentamaan tekstiään mahdollisia epäselvyyksiä havaitessaan. Pitkät artikkelit voidaan kuitenkin julkaista jatkoartikkeleina kahdessa tai useammassa lehdessä.

Vox Paganorumin numerot ovat kappalemääräisesti rajoittamattomia painoksia. Yhdistys varaa oikeuden pitää kutakin Voxin numeroa saatavilla, eli ottaa lisäpainoksia niin kauan kuin haluaa. Lisäpainos ei ole uusintajulkaisua.

Kirjoittajan sekä Vox Paganorumin oikeudet

Vox Paganorumin yksittäisten numeroiden kokonaisuuden tekijänoikeudet kuuluvat Pakanaverkko ry:lle, eikä lehteä saa kopioida edes osittain ilman päätoimittajan lupaa. Mikäli haluat kopioida lehden tai osan siitä muuhun kuin omaan henkilökohtaiseen käyttöösi, kopioimiseen tulee pyytää päätoimittajan lupa.

Lehden julkaisupolitiikka määrittelee, että artikkelien uudelleenjulkaisu vaatii luvat sekä yhdistykseltä että artikkelin kirjoittajalta. Tämä takaa sen, ettei yhdistys voi antaa uudelleenjulkaisulupaa kolmannelle osapuolelle tai julkaista artikkeleja uudelleen esimerkiksi Vox Paganorumin artikkelien kokoomajulkaisuissa kuulematta myös kirjoittajaa. Vastavuoroisesti säännökset asettavat kirjoittajille tiettyjä rajoituksia. Halutessaan julkaista Vox Paganorumissa ensijulkaisunsa saaneen artikkelinsa muualla, hänen tulee pyytää tähän lupa yhdistykseltä. Luvan epääminen on hyvin epätodennäköistä.

Kirjoittajat, jotka tietävät jo artikkelia luovuttaessaan tulevansa julkaisemaan artikkelinsa muualla, voivat solmia asiasta erityissopimuksen yhdistystä edustavan päätoimittajan kanssa, jolloin uudelleenjulkaisulupia ei tarvitse enää kysyä myöhemmin. Kolmannen osapuolen halutessa julkaista jonkun Vox Paganorumissa ilmestyneen artikkelin, hänen tai julkaisemista haluavan tahon edustajan tulee pyytää lupa sekä artikkelin kirjoittajalta että yhdistykseltä. Artikkelin kirjoittajan lupaa voi pyytää yhdistyksen kautta.

Artikkelien julkaisuoikeudet palaavat kirjoittajalle kuuden kuukauden kuluttua artikkelin julkaisusta. Tämän jälkeen kirjoittaja voi julkaista tekstiään vapaasti muualla. Yhdistys on kuitenkin velvollinen kysymään uudelleenjulkaisuasioissa kirjoittajan lupaa tämän kuuden kuukauden jälkeenkin.

Silloin kun Vox Paganorum ei ole artikkelin ensijulkaisija, julkaisu muualla ei vaadi yhdistyksen lupaa. Toivomme kuitenkin, että uudelleenjulkaisun yhteydessä mainittaisiin hyvän lehtimiestavan mukaisesti artikkelin ilmestyminen aiemmin myös Vox Paganorumissa, mainiten myös numero.

Jokaisesta Vox Paganorumin numerosta julkaistaan näyteartikkeli Pakanaverkko ry:n internetsivuilla. Näyteartikkeliksi valitun tekstin kirjoittajalta pyydetään tähän julkaisuun lupa. Kirjoittaja voi myös etukäteen kieltää artikkeliensa käytön Vox Paganorumin ”näytepalana”.

Vox Paganorumissa julkaistusta materiaalista (jutut, kuvat yms.) ei makseta erillistä julkaisupalkkiota. Kirjoittaja, mikäli ei kuulu yhdistykseen tai muuten ole lehden tilaaja, saa kuitenkin automaattisesti kopion jutustaan julkaistuna – tätä varten tulee kirjoittajan jättää yhteystietonsa toimitukselle.

Materiaalien deadlinet vuonna 2012

Kesän lehteen: 1. toukokuuta
Syksyn lehteen: 1. elokuuta
Talven lehteen: 1. marraskuuta
Kevään lehteen: 1. helmikuuta

Julkaistavan materiaalin formaatti

Artikkelit ja muu materiaali voidaan lähettää joko yhdistyksen postiosoitteeseen (Pakanaverkko ry, PL 771, 20101 Turku) tai sähköpostiosoitteeseen (toimitus [at] pakanaverkko.fi) tai suoraan päätoimittajalle.

Artikkelit tulee toimittaa digitaalisessa muodossa esimerkiksi DOC, RTF tai TXT-dokumentteina. Myös muista tiedostoformaateista voidaan sopia toimituksen kanssa. Digitaalista materiaalia voi toimittaa postitse 3.5″ levykkeellä tai CD-levyllä.

Artikkelien tulee olla puhdasta tekstiä ilman mitään muotoiluja. Muotoiluohjeet, esim kursivointi ja lihavointi lisätään kirjallisesti kappaleen alkuun.

Kuvamateriaalia voi lähettää bittikarttagrafiikkana tulostukseen sopivalla tarkkuudella (väh. 300 pistettä/tuuma). Otamme vastaan myös valokuvia ja selkeitä piirroksia. Toimituksella on käytössään skanneri. Piirrosten tulee olla selkeitä, mieluiten tussipiirroksia ja piirrettynä ruuduttamattomalle paperille.

Mikäli aiheesta jää vielä kysyttävää, ota yhteyttä Pakanaverkko ry:hyn. Vastaamme kysymyksiinne mielellämme!

Pähkinänkuoressa

– Vox Paganorum julkaisee pakanallisia artikkeleja ja kuvitusta.

– Julkaistavan materiaalin tekijän- ja julkaisuoikeuksien tulee olla selvät.

– Nimimerkillä julkaisu on mahdollista, mutta mukaan on liitettävä oikea nimi ja yhteystiedot.

– Luovutettua materiaalia ei palauteta, ellei mukana ole riittävällä postimerkkimäärällä varustettua palautuskirjekuorta.

– Vox Paganorumin toimitus pidättää itsellään oikeuden valita numero(t) jossa materiaali julkaistaan sekä oikeuden olla julkaisematta sopimattomaksi katsomaansa materiaalia.

– Toimitus ei editoi artikkeleja. Epäselvyyksiä havaittuaan toimitus ottaa artikkelin kirjoittajaan yhteyttä.

– Vox Paganorumin tekijänoikeudet kuuluvat Pakanaverkko ry:lle.

– Yksittäisten artikkelien ja kuvamateriaalin tekijänoikeudet kuuluvat tekijälle, tekstien julkaisuoikeuksista päättäminen on jaettu.

– Yhdistyksen halutessa julkaista artikkelin uudelleen, se kysyy tähän kirjoittajan luvan.

– Kolmannen osapuolen halutessa julkaista artikkelin, luvat kysytään sekä yhdistykseltä että kirjoittajalta.

– Kirjoittajan halutessa julkaista ensijulkaisunsa Vox Paganorumissa saaneen artikkelinsa muualla, hän kysyy yhdistykseltä luvan.

– Julkaisulupa-asioista voi tehdä erityissopimuksia päätoimittajan kanssa.

– Artikkelien julkaisuoikeudet palaavat kirjoittajalle kuuden kuukauden kuluttua artikkelin julkaisusta. Yhdistys on edelleen luvankysymisvelvollinen.

– Artikkelin julkaisemista Vox Paganorumin numeron näytepalana kysytään lupa kirjoittajalta.