Kirkon ja julkisen vallan tehtävänjaosta

Tiedote 11.10.2013

HS uutisoi 6.10. 2013, että sisäministeriön työryhmä valmistelee eri vaihtoehtoja uskonnollisten yhdyskuntien tukemiseen, koska ne hoitavat muun muassa väestökirjanpitoa ja hautaustointa. Ensimmäinen vaihtoehto olisi asian esille tuoneen sisäministeri Päivi Räsäsen mukaan se, että ”mentäisiin suurin piirtein tällä nykyisellä rakenteella”. Hän ei kuitenkaan kerro, mitä muutoksia on suunnitteilla vai onko mitään. Toinen vaihtoehto on hänen mukaansa se, että ”lähinnä noita hautaustoimen kustannuksia siirrettäisiin”, mikä jää hyvin epämääräiseksi. Kolmas vaihtoehto olisi suora budjettirahoitus.

Meidän allekirjoittaneiden mielestä nykyinen järjestelmä ei ole perustuslaillisen uskonnonvapauden mukainen. Kannatammekin mallia, jossa väestökirjanpidon hoitaa väestörekisteri, jossa kaikki kansalaiset jo muutenkin ovat. Henkilötietolain ja arkistolain mukaan kansallisarkisto ja maakunta-arkistot ovat oikea paikka vanhoille kirkonkirjoille. Hautaustoimen hoitaminen nykyisellä mallilla on aina vain hankalampaa, koska uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomien kansalaisten määrä on kasvussa. Lisäksi Suomessa on useita uskonnollisia yhdyskuntia ja yhdistyksiä, joiden jäsenet eivät halua tulla haudatuiksi nykyisten hautaustointa hoitavien kirkkokuntien hautausmaihin. Ehdotammekin, että hautaustoimi siirretään ensisijaisesti kunnan tai valtion hoidettavaksi. Nykyisillä uskonnollisilla yhdyskunnilla voisi edelleen olla omia hautausmaita, mutta julkinen valta olisi velvoitettu järjestämään muita vaihtoehtoja ja kertomaan niiden olemassaolosta. Nykyisen yhteisövero-osuuden voisi tältä osin suunnata uudelleen.

Uskonnollinen tasa-arvo edellyttäisi sitä, että kirkon ja valtion kytköksiä Suomessa purettaisiin edelleen. Etenkin suora budjettirahoitus päinvastoin lisäisi niitä entisestään. Nythän esimerkiksi ehtoollisviini on vapautettu alkoholiverosta, uskonnollisten yhdyskuntien rekisteröimiskriteerit on laadittu kristinuskon periaatteiden perusteella, hovioikeuden ennakkopäätöksen mukaan uskonrauha koskee ainoastaan rekisteröityneitä yhdyskuntia (ks. http://www.finlex.fi/fi/oikeus/ho/2008/i-sho20080623) ja valtio maksaa sotilaspastoreiden palkat. Mielestämme kaikki uskonnolliset yhdyskunnat voisivat olla yhdistyksiä tai, jos on tarpeen erikseen pitää yllä uskonnollisen yhdyskunnan instituutiota, miettiä tehtävien jakoa täysin uudelleen.

Pakanaverkko ry
Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Lisätietoja:

Pakanaverkko ry
Puheenjohtaja Essi Mäkelä, puheenjohtaja

Vapaa-ajattelijain Liitto ry
Puheenjohtaja Petri Karisma, puh. 040 748 9532