VATA ja Pakanaverkko: Tasa-arvo edellyttää muutosta vihkimisoikeuksiin

Tiedote 27.7.2010

Nykyinen avioliittolaki pitää vihkimisoikeuden ainoastaan rekisteröityneillä uskonnollisilla yhdyskunnilla ja maistraateilla. Laki ei ota huomioon muita aatteellisia yhdistyksiä, rekisteröimättömiä uskonnollisia yhteisöjä eikä juhlapuhujapalveluyrityksiä.

Lain epätasa-arvoisuus voitaisiin korjata joko laajentamalla vihkimisoikeuksia tai siirtämällä koko prosessi maistraateille. Pakanaverkon ja VATA:n näkökulmasta kumpikin vaihtoehto korjaisi epätasa-arvoisen tilanteen, mutta ensimmäinen on käytännössä helpommin toteutettavissa kuin jälkimmäinen.

Ensimmäinen malli säilyttäisi nykyisten rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien aseman ennallaan. Vihkimisoikeuslupa tulisi haettavaksi myös muille yhteisöille tai yksittäisille henkilöille, mahdollisesti
erityisen vihkijäntutkinnon suorittamisen jälkeen. Lupa on jo nykyisellään henkilökohtainen, joten lakimuutos ei olisi suuri. Vihkimisoikeuksien laajentaminen vähentäisi maistraattien työtä sekä mahdollistaisi kaikkien aatteellisten yhdistysten ja juhlapuhujapalvelujen tasa-arvoisen aseman.

Myös piispa Eero Huovisen ehdottama malli (HS 26.7.), jossa vain maistraatti hoitaa vihkimiset, parantaisi lain yhdenvertaisuutta. Tällä hetkellä uskonnolliset yhteisöt joutuvat suorittamaan viranomaisille kuuluvia tehtäviä. Juridisen ja hengellisen vihkimyksen täydellinen erottaminen kuitenkin lisäisi maistraattien työtä huomattavasti.

“Vakaumuksien tasa-arvon kannalta on tärkeätä, että esimerkiksi uskonnottomat voisivat suorittaa vihkimisiä kuten uskonnolliset yhteisöt”, toteaa Vakaumusten tasa-arvo VATA ry:n tiedottaja Heikki Orsila.

“Pakanauskonnoilla ei ole tällä hetkellä mahdollisuutta suorittaa lainvoimaista vihkimistä, eikä maistraatin työntekijöiden voi edellyttää johtavan itselleen vieraan uskonnon seremonioita”, summaa tilanteen Pakanaverkko ry:n tiedottaja Tiina Malinen.

Pakanaverkko ry

Pakanaverkko (https://www.pakanaverkko.fi) on rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on lisätä suomalaisten pakanoiden yhteistyötä ja tarjota puolueetonta tietoa pakanauskonnoista sekä yksityishenkilöille että medialle. Yhdistys pyrkii edistämään todellisen uskonnonvapauden toteutumista ja saattamaan pakanauskonnot kristinuskon kanssa tasavertaiseen asemaan maassamme.

Vakaumusten tasa-arvo VATA ry

Vakaumusten tasa-arvo VATA ry:n (http://vata.fi) tavoitteena on edistää näkemystä, että laki kohtelee kaikkia katsomuksia ja aatteita samalla tavalla. Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton.

Lisätietoja

Heikki Orsila
Vakaumusten tasa-arvo VATA ry, tiedottaja
040 7325 989
info

Tiina Malinen
Pakanaverkko ry, tiedottaja
044 200 6586
tiedotus