Kaaosmagia

Kaaosmagia on maaginen järjestelmä, joka pyrkii löytämään olennaisen uskontojen rituaaleista ja toisista maagisista järjestelmistä.

Kaaosmagia syntyi 70-luvun lopulla, kun postmodernismi ja anarkismi elivät kulta-aikaansa sekä fysiikan kaaosteoria popularisoitiin. Suuriksi vaikuttajiksi mainitaan usein ainakin Peter Carroll ja Ray Sherwin, jotka kirjoittivat the New Equinoxiin ja perustivat Illuminatos of Thanateros -ryhmittymän. He pitivät esikuvanaan erityisesti 1900-luvun alussa elänyttä maagikko ja taiteilija Austin Osman Sparea. Muita merkittäviä kaaosmagian kehitystä edistäneitä tahoja ovat olleet Thee Temple ov Psychick Youth, Phil Hine, Grant Morrison, Genesis P-Orridge, Robert Anton Wilson sekä Jan Fries.

Kaaosmagian piirissä on pohdittu paljon sitä, mitä magia on tai ei ole. Se perustuu olemassa olevien käytäntöjen kyseenalaistamiselle. Kaaosmagiassa riisutaan kaikki dogmit, jotta ne voidaan pukea uudestaan päälle.

Siinä missä wiccat käyttävät redeä, kaaosmagiassa usein toistettu sanonta kuuluu: ”Mikään ei ole totta, kaikki on sallittua.” Kaaosmagian toimiminen voidaan selittää esimerkiksi psykologian tai violettien arabitonttujen kautta. Ei ole sinänsä väliä miksi jokin toimii, kunhan se toimii. Tämän vuoksi perinteisempien jumalistojen rinnalla voidaan käyttää hyväksi populaarikulttuurin hahmoja ja itse keksittyjä olentoja.

Kaaosmagian harjoittajat muodostavat itse uskomusjärjestelmänsä eli paradigmansa ja hyvin usein muokkaavat paradigmoja tarpeidensa mukaan tai vaihtelevat kokonaan. Kaikkea ei kannata käyttää kaikkeen. Sahallakin voi aina tietysti yrittää naulata, mutta vasaralla se käy helpommin.

Kaaosmagian toimintatavat ovat levinneet laajalle myös sellaisten magianharjoittajien keskuuteen, jotka eivät varsinaisesti identifioidu kaaosmaagikoiksi. Myös uusshamanismissa ja diskordianismissa voidaan havaita vaikutteita kaaosmagiasta ja kaaosmagiassa niistä.

Käytännössä kaaosmagiassa tutkiskellaan usein eri tietoisuudentiloja ja käytetään hyväksi maagista transsia eli gnosista keskittymisen suuntaamiseksi rituaalin tavoitteeseen. Gnosis voidaan saavuttaa esimerkiksi meditoimalla, rummuttamalla, tanssimalla tai seksuaalisella stimulaatiolla. Yleisiä tekniikoita ovat myös sigilit ja servitorit.

Suositeltavaa luettavaa