Pakanuudesta

Mitä on Pakanuus?

Uuspakanauskonnot perustuvat symboliikaltaan ja seremonioiltaan muinaisiin ja nykyisiin pakanauskontoihin. Niiden filosofinen perusta on kuitenkin sovellettu nykyiseen kulttuuriimme. Suomessa harjoitettavat pakanauskonnot juontavat juurensa pääosin vanhoista eurooppalaisista ja lähi-idän uskonnoista.

Länsimaisissa yhteiskunnissa uskontoja on totuttu ajattelemaan lähinnä kahden suuren maailmankatsomuksen – kristinuskon ja ateismin – kannalta. Uskontojen todellinen kirjo on kuitenkin paljon laajempi. Pakanuus, sanan laajimmassa merkityksessä, sulkee itse asiassa sisäänsä kaikki muut paitsi juutalais-kristilliset uskonnot.

Pakana voi siis määrittää jumaluudeksi vaikkapa koko maailmankaikkeuden (panteismi), palvoa yhtä (monoteismi) tai useata (polyteismi) jumaluutta taikka kokonaan kieltää minkäänlaisen jumaluuden olemassaolon (ateismi, ei merkityksessä ”uskonnottomuus”).

Pakanallisten maailmankuvien ja elämänkatsomuksien monimuotoisuutta ei kuitenkaan katsota Pakanaverkko ry:ssä ongelmaksi vaan pikemminkin eduksi; Pakanaverkko ei ole uskonnollinen yhdistys vaan toimii yli uskontorajojen kaikkia mukana olevia ideologioita yhdistävän tavoitteen nimissä: vapauden ja mahdollisuuden harjoittaa mitä tahansa uskontoa, joka pyrkii toimimaan Suomen lain sallimissa rajoissa.