Suomalaisten henkinen ja materiaalinen perintö suojeltava

Tiedote 18.10.2010

Suomenuskoisten, pakanoiden ja luonnonuskovaisten yhdistykset vaativat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden paikkojen parempaa suojelua. Yhdistykset ovat syvästi järkyttyneitä syyskuun 27. päivä tapahtuneesta Suomen suurimman uhrikiven siirrosta Hämeenlinnassa. Kuppikivet merkitsevät suomalaisen alkuperäisuskon harjoittajien pyhiksi kokemia rituaali- ja uhripaikkoja. Tapauksen surullisuutta korostaa entisestään se, että siirto tehtiin yksittäisen yrityksen kaupallisten etujen takia.

YLE Häme uutisoi 22. kesäkuuta, että uhrikivi saa tehdä tilaa paikallisen autokaupan laajennukselle. Siirtosuunnitelmat herättivät heti ansaitusti kritiikkiä, ja jo seuraavana päivänä autokauppa ilmoitti harkitsevansa vielä muita toimintatapoja. Museovirasto antoi lopulta aiheesta tiedonannon, jonka mukaan siirtoa suunnitelleen Aro Yhtymä Oyj:n laajennushanke on toteutettu, eikä sen yhteydessä ole kajottu uhrikiveen tai sen asemakaavan mukaiseen suoja-alueeseen.
Kohun vaimennuttua siirto kuitenkin suoritettiin ilman ennakkovaroitusta.

– Tilanne on rinnasteinen siihen, että hautausmaan päälle rakennettaisiin ostoskeskus ja omaisia rauhoiteltaisiin lupaamalla, että hautakivet kerätään kyllä talteen, ihmettelee Taivaannaulan puheenjohtaja Mari Tuunainen.

Hämeenlinnan kuppikivi kuului ensimmäiseen eli tärkeimpään kiinteiden muinaisjäännösten rauhoitusluokkaan. Nyt tapahtuneen perusteella täytyy päätellä, että rauhoitus ei koske lainkaan itse paikkoja, vaan ainoastaan yksittäisiä esineitä. Samalla tavoin siis Astuvansalmen kalliomaalaukset voisi irrottaa muutaman sentin paksuisina levyinä arvoiselleen paikalle museoon, jotta niitä olisi helpompi käydä katsomassa.

– On surullista katsottavaa, kuinka nykyinen markkinatalous jatkaa samaa muinaisen suomalaisen henkisen ja fyysisen perinnön järjestelmällistä tuhoamista, minkä aikoinaan saarnamiehet ja raittiusliike aloittivat, valittelee Lehdon puheenjohtaja Santeri Humina.

Taivaannaula avasi jo kesäkuussa sivuillaan vetoomuksen muinaisten kultti- ja palvontapaikkojen suojelun tiukentamiseksi. Pakanaverkko on viimeksi paheksunut uskonnollisten paikkojen vahingoittamista syyskuussa esittäessään julkisen osanoton Turun vietnaminbuddhalaisille sen jälkeen, kun näiden vasta rakenteilla oleva temppeli yritettiin tuhopolttaa.

Buddhalaisiin verrattuna suomenuskoisten asema on heikompi, koska jälkimmäisillä ei toistaiseksi ole yhtään rekisteröityä uskonnollista yhdyskuntaa, eikä heitä siis koske uskonrauhaa turvaava laki.

Oman kulttuurimme vaalimisen ja perinteemme pyhinä pitämien paikkojen suojelun pitäisi kuitenkin olla jokaiselle suomalaiselle itsestään selvää jo eettisistä ja historiallisista, ei pelkästään uskonnollisista syistä.

Taivaannaula ry
Karhun kansa
Pakanaverkko ry
Lehto – Suomen Luonnonuskontojen yhdistys ry

Lisätietoja antavat Lehdon puheenjohtaja Santeri Humina (040 55 44 109, santerihumina), Pakanaverkon tiedottaja Tiina Malinen (044 200 6586, tiedotus), Taivaannaulan puheenjohtaja Mari Tuunainen (puheenjohtaja) tai Karhun kansan yhteyshenkilö Oskari Ratinen (oskari.ratinen).

Taivaannaula (http://taivaannaula.org) on poliittisesti sitoutumaton rekisteröity yhdistys, joka pyrkii edistämään suomalaisen alkuperäisuskon, suomenuskon, elävöittämistä ja tuomista osaksi nykyaikaa. Pyrimme myös lisäämään yleistä tietämystä suomalaisesta mytologiasta sekä sukukansojemme alkuperäisistä uskoista.

Karhun kansa on suomenuskoinen yhteisö, jonka tavoitteena on rekisteröityä uskonnolliseksi yhdyskunnaksi. Se tarjoaa taustayhteisön perinteisen uskon harjoittajille, jotka kokevat esi-vanhempiemme tavan nähdä ja hahmottaa ympäröivää maailmaa hyvänä, heille soveltuvana, sekä omaansa että ympäristönsä henkistä hyvinvointia ja arvomaailmaa
tukevana.

Pakanaverkko (https://www.pakanaverkko.fi) on rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on lisätä suomalaisten pakanoiden yhteistyötä ja tarjota puolueetonta tietoa pakanauskonnoista sekä yksityishenkilöille että medialle. Yhdistys pyrkii edistämään todellisen uskonnonvapauden toteutumista ja saattamaan pakanauskonnot kristinuskon kanssa tasavertaiseen asemaan maassamme.

Lehto (http://www.lehto-ry.org) on kaikille Suomessa asuville luonnonuskovaisille ja luonnonuskonnoista kiinnostuneille tarkoitettu uuspakanahenkinen yhdistys, jonka tarkoituksena on parantaa luonnonuskontojen tuntemusta sekä yhteiskunnallista asemaa Suomessa. Lehto toimii myös yhdistävänä tekijänä erilaisten luonnonuskontojen harjoittajien välillä sekä tukee luontoa kunnioittavaa elämäntapaa.