UKK

Näiden kysymysten avulla ei ole tarkoitus antaa kattavaa kuvaa siitä, mitä satanismi on – pikemminkin hälventää muutamia yksittäisiä, mutta yleisiä, harhaluuloja kertomalla, mitä satanismi ei ole. Näin ollen kysymyksiä ei myöskään ole valittu sen mukaan, mitkä niistä olisivat parhaita, vaan sen, mitä niistä kuulee useimmin kysyttävän.

Jos päätäsi vaivaava satanismia koskeva kysymys ei vielä ole listattuna alla, lähetä se osoitteella vkp@pakanaverkko.fi – pyrimme vastaamaan kaikkiin kysymyksiin henkilökohtaisesti, useimmin kysyttyihin julkisesti.

Tällä sivulla vastatut kysymykset:

1. Miten on mahdollista, että satanistit uskovat Saatanaan mutta eivät Jumalaan?

2. Jos satanistit eivät kerran usko Saatanaan, miksi sitten nimi ”satanismi”? Eikö se sido ajatusmallia kristillis-juutalaiseen retoriikaan, vaikka itse filosofiassa ei yhteyksiä siihen olisikaan?

3. Mitä eroa on satanismilla ja saatananpalvonnalla?

4. Onko satanismi vain ateismia?

5. Miksi satanistit polttavat kirkkoja, kaatavat hautakiviä jne.?

6. Ovatko satanistit rikollisia / uusnatseja / syrjäytyneitä nuoria?

7. Miksi niin monet lähteet väittävät satanistien olevan rikollisia / uusnatseja / syrjäytyneitä nuoria?

8. Miksi satanisteja pelätään / vihataan?

9. Mitä tekemistä satanismilla on Pakanaverkko ry:n kanssa? Mikä on satanismin yhteys muihin mukana oleviin uskontokuntiin (esim. wiccaan)?

10. Millaisia ovat satanistien harjoittamat rituaalit?

11. Miksi rationaalisuutta korostavat satanistit harjoittavat magiaa? Eikö se ole epärationaalista?

12. Uskovatko satanistit kuoleman jälkeiseen elämään?

13. Miksi satanistit ovat pahoja ja itsekkäitä?

14. Miksi satanistit tuntuvat pitävän kaikenlaisesta pelottavasta?

15. Mitä satanistille symboloi numero 666 / käännetty risti / vuohen pää?

16. Miksi satanistit pitävät aina mustia vaatteita?

17. Miksi satanistit vihaavat kristittyjä?

18. Onko Satanic Bible suomennettu? Mistä sitä saa? Löytyykö se netistä?

19. Ovatko rock / heavy / black metal / jne. yhtyeet ”oikeasti” satanistisia tai niiden jäsenet satanisteja?

20. Miten satanistiksi tullaan?

21. Allekirjoitan täysin satanismin opit, saanko minä / pitääkö minun nyt kutsua itseäni satanistiksi?

22. Miten / missä voisin tavata oikeita satanisteja?

1.Miten on mahdollista, että satanistit uskovat Saatanaan mutta eivät Jumalaan?

Satanistit eivät usko Saatanaan sen enempää kuin mihinkään muuhunkaan personifioituun yliluonnolliseen jumaluuteen – satanisti on itse oma jumalansa (ja Saatanansa): Vapaa tekemään omat ratkaisunsa ja velvollinen kantamaan niiden seuraukset.

2. Jos satanistit eivät kerran usko Saatanaan, miksi sitten nimi ”satanismi”? Eikö se sido ajatusmallia kristillis-juutalaiseen retoriikaan, vaikka itse filosofiassa ei yhteyksiä siihen olisikaan?Satanismi on syntynyt ja kukoistaa länsimaisen pseudo-kristillisen kulttuuripiirin ”ikeen alla”, joten olipa filosofiamme sidoksissa siihen tai ei – mitä se ei ole – ovat elämämme kuitenkin sitä, tahdoimmepa sitä sitten taikka emme. Länsimainen ihminen oppii pienestä pitäen kristinuskon ”kielen”, symboliikan, miksi ei siis käyttäisi ”kieltä”, jonka jo tuntee, osoittaakseen nykyisessä elinympäristössämme vallitsevat puutteet ja niiden korjaamisen mahdollisuudet? Nähdäkseni ihminen, joka tarttuu nimeen ”Saatana” ja sen kristinuskon mukaiseen ”selitykseen” on itse sidoksissa kristillis-juutalaiseen retoriikkaan, toisin kuin satanisti, joka pystyy käyttämään ko. nimeä ”omiin tarkoituksiinsa” – ”taistelemaan maailmassa vallitsevaa vääryyttä vastaan sen omin asein”.

Satanismissa ”Saatanan” ainoa nimi ei ole ”Saatana” – Satanic Bible:ssakin luetellaan n. kolmen sivun mittainen lista vanhoja tai vielä vanhempia jumaluuksia, joiden nimeä voi esim. rituaaleissa käyttää ”Saatanan” asemasta tai rinnalla – hindulaisesta kulttuuripiiristä tuleva satanisti käyttänee luultavasti mieluiten ”Saatananaan” Shivaa tai Kalia jne.

Niin kauan kuin uskontoja on ollut olemassa, on niissä ”pyritty kohden hengen- ja halveksuttu lihan riemuja”. Näitä kahta on pidetty toisilleen vastakohtaisina, maallisia nautintoja paheksuttavina ja niistä pidättäytymistä oikeellisena tapana valmistautua ”jumalan valtakuntaan siirtymiseen”. Satanismi on lihan ja maallisen uskonto – se pitää nautinnoista pidättäytymistä epäluonnollisena ja tätä elämää mahdollista tulevaa ”sielun vaellusta” tms. tärkeämpänä. Evil they name us – evil we are, jos tämä on ”pahaa” ja ”väärin”, niin olkoon – he nimesivät meidät, mutta me kannamme nimeämme ylpeästi, edustaen avoimesti kaikkien ”hengen uskontojen” vastustajaa ja vastakohtaa!

3: Mitä eroa on satanismilla ja saatananpalvonnalla?

Mitä yhteistä niillä on? Saatananpalvonta on vain yksi uskonto lisää, joka vaatii sokeaa uskoa johonkin yliluonnolliseen jumalolentoon ja itsen nöyrtämistä tämän ”suuremman voiman” edessä – satanistin näkökulmasta ei siis saatananpalvonnalla ja ”perinteisellä” kristinuskolla juurikaan ole eroa, kun taasen satanismi itsessään edustaa todellista ”kolikon kääntöpuolta” oppeineen, joiden mukaan ihmisen lihallinen Itse on korkein ja ainoa auktoriteetti, ”jumaluus”.

4. Onko satanismi vain ateismia?

Ei, mutta se on tavallaan myös ateismia. Satanismi yhdistää ja hyödyntää ainutkertaisella tavalla faktaa ja fiktiota: Se seisoo lujasti rationaalisuuden kivijalalla, mutta pystyy silti vastaamaan ihmiseläimen kaikkiin tarpeisiin – uskonnollisuuden, itsen sekä omien mielikuvien ilmentämisen tarvetta unohtamatta.

5. Miksi satanistit polttavat kirkkoja, kaatavat hautakiviä jne.?

Satanistit eivät polta kirkkoja, kaada hautakiviä jne.

6. Ovatko satanistit rikollisia / uusnatseja / syrjäytyneitä nuoria?

Eivät ole.

7. Miksi niin monet lähteet väittävät satanistien olevan rikollisia / uusnatseja / syrjäytyneitä nuoria?Eräs selitys tälle on, että jotkin satanismista mitään tietämättömät tai sen opit täysin väärin käsittäneet ihmiset (esim. mainitut rikolliset, uusnatsit, syrjäytyneet nuoret jne.) koettavat toisinaan etsiä teoilleen tai ajattelumallilleen oikeutusta satanismin yksilönvapautta korostavasta filosofiasta tai vain samaistuvat sen symboliikan ”kapinalliseen” aspektiin. Se, että joku sanoo olevansa satanisti ei kuitenkaan tarkoita, että näin välttämättä olisi ja onkin omituista, kuinka jopa eräät itseään ”tutkijoiksi” nimittävät ihmiset voivat tehdä ”tutkimuksiaan” lähtien liikkeelle täysin vastakkaisesta olettamuksesta.

Edellä kuvatun kaltaisten ”tutkimusten” olemassaoloa selittää osaltaan se, että monet näistä lähteistä ovat luonteeltaan uskonnollisesti puolueellisia – ts. (kristillisen) kirkon ja sen ”tutkijoiden” toimeenpanemia. Samoja syytöksiä (mm. rituaalimurhat ym. hirvittävyydet) joita näissä kirjoituksissa satanismiin / satanisteihin kohdistetaan ovat valtauskonnot, jotka ovat kokeneet asemansa uhatuksi, käyttäneet kautta aikojen propagandamyllyjensä vetenä.

8. Miksi satanisteja pelätään / vihataan?Tätä kai pitäisi kysyä niiltä, jotka pelkäävät ja vihaavat. Oma arvaukseni on, että ihmiset pelkäävät sitä, mitä eivät ymmärrä ja vihaavat sitä, mitä pelkäävät. Suurille massoille, jotka ovat tottuneet tulemaan ohjailluiksi tuotteen luota toiselle ja ylipäätään tottelemaan milloin mitäkin ehdottomia määräyksiä täysin vailla omaa harkintakykyä on kamalan pelottava (ja näin ollen vihattava) ajatus, että voisi löytyä joitakin toisia, jotka ovat vapaita heidän kahleistaan, mutta eivät silti voi hirvittävän huonosti (kuten – näin heille on kerrottu – Pitäisi Tapahtua kaikille, jotka Sääntöjä uhmaavat).

9. Mitä tekemistä satanismilla on Pakanaverkko ry:n kanssa? Mikä
on satanismin yhteys muihin mukana oleviin uskontokuntiin (esim.
wiccaan)?

Satanismi todellakin poikkeaa merkittävästi, eikä vain muista Pakanaverkko ry:ssä mukana olevista uskontokunnista vaan myöskin kaikista muistakin maailman uskonnoista.

Satanismia ei olla ”suuressa maailmassa” perinteisesti laskettu pakanauskontoihin kuuluvaksi, mutta Pakanaverkko ry:n määritelmään ( kts. Pakanuus ), jonka mukaan pakanauskonnoksi ovat laskettavissa kaikki valtauskontojen ulkopuoliset suuntaukset, se sopii. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että esim. satanismi ja wicca olisivatkin sitten ”melkein sama asia” – kaikkea muuta: Olkoonkin, että satanismin ja wiccan ”juuret” risteävät joiltakin osin, on silti kysymyksessä kaksi ideologialtaan, pyrkimyksiltään ja toimintatavoiltaan täysin erilaista uskontokuntaa.

Suomen ollessa niinkin pieni ja yhden valtaa pitävän uskonnon kyllästämä maa kuin se on, on kuitenkin tarpeen ja järkevää, että tämän valtauskonnon ulkopuoliset suuntaukset yhdistävät vähäiset voimavaransa niiltä osin, kuin niiden kaikkien intressit risteävät.

10. Millaisia ovat satanistien harjoittamat rituaalit?

Voisin kertoa tästä sinulle, mutta sitten minun pitäisi tappaa sinut ;-)

No ei sentään.. mutta tämä kysymys on sen verran laaja, etten siihen voi vastata mitenkään kattavasti. Tiivistettynä: RTFM (Read The Fuckin’ Manual) eli Anton LaVeyn kirjallisuus (lähinnä The Satanic Bible ja The Satanic Rituals) käsittelee juuri näitä(kin) asioita.

Edes jotakin sanoakseni:

Ylempää Magiaa voi harjoittaa yksinään, jolloin kyseessä on yleensä hyvinkin yksilöllinen rituaali, ja jonka suoritustavasta ei näin ollen voi sanoa paljonkaan yleisellä tasolla. Yleensä käytetään kuitenkin Satanic Bible:ssa kuvattuja löyhiä ”raameja” rituaalin ”henkilökohtaisen osion” rinnalla.

Myöskin ryhmä-rituaalit ovat mahdollisia (osallistujamäärä voi olla mitä tahansa kahdesta ylöspäin) ja näiden tapauksessa käytetään yleensä (ellei sitten kysymyksessä ole ryhmä, joka on hyvin läheinen ja avoin toisilleen, esim. aviopari) ”vakiomuotoisia” eli ennalta ”käsikirjoitettuja” rituaaleja – näistä löytyy esimerkkejä The Satanic Rituals:ista.

Rituaalit jaetaan kolmeen eri luokkaan käyttötarkoituksensa mukaan: Seksi-, myötätunto- ja tuhorituaaleihin. Seksirituaalien tarkoituksena on herättää mielenkiintoa halutussa henkilössä, parantaa omia kykyjä, lisätä partnerin halukkuutta etc etc. Myötätuntorituaali voi kohdistua itseen tai toiseen henkilöön: Tämä on rituaali, jossa toivotaan jollekkin henkilölle tapahtuvaksi joitakin tiettyjä taikka ennaltamäärittelemättömiä positiivisia asioita tai yksinkertaisesti ”kerätään omaa voimaa kasaan”. Tuhorituaalin tarkoitus on raivata pois esteitä, joita itsen ja omien tavoitteiden välille on kasaantunut. Rituaaleja käytetään siis tiettyjen asioiden / tapahtumien saavuttamiseksi, mutta myöskin vain itsen ”puhdistamiseksi” ja ”selkeyttämiseksi”.

11. Miksi rationaalisuutta korostavat satanistit harjoittavat magiaa?
Eikö se ole epärationaalista?

Magia(sic) tuloksineen tai tulosodotuksineen voi jonkun mielestä ja joissakin tapauksissa uhmata arkipäivän logiikkaa. Magian harjoittamiselle voidaan kuitenkin antaa täysin järkiperäiset perustelut: itsesuggestio jne.

Magiaa harjoittavat satanistit – kuten satanismi ylipäätään – yhdistävät ja käyttävät tietoisesti, tarkoitushakuisesti ja rationaalisesti perusteltavin keinoin faktaa ja fiktiota, luonnollista ja yliluonnollista. Ainoa hyväksyttävä itsepetoksen muoto on itsen tietoinen huijaaminen. Jos ja kun näin toimimalla tavoitteet, joiden saavuttaminen muutoin olisi vaikeaa ellei mahdotonta, ovat saavutettavissa – on se jopa suositeltavaa.

12. Uskovatko satanistit kuoleman jälkeiseen elämään?

Satanistit uskovat, että jos jonkinlaista kuolemanjälkeistä elämää on, on siitä ja siinä elämässä
menestymisestä aika huolehtia sitten – se mikä on tärkeää tässä ja nyt, on tämä ja nyt.

13. Miksi satanistit ovat pahoja ja itsekkäitä?

Ovatko he? Jos se, että rakastaa elämäänsä, tahtoo nauttia sen hedelmistä ja jakaa ne oman valintansa mukaisten ihmisten (tai eläinten) kanssa niin paljon, että on tarvittaessa valmis puolustamaan oikeuttaan tähän ihmisiä tai asioita, jotka koettavat tätä estää, vastaan on ”pahaa” ja ”itsekästä”, niin silloin satanistit yksinkertaisesti haluavat olla ”pahoja” ja ”itsekkäitä”.

14. Miksi satanistit tuntuvat pitävän kaikenlaisesta pelottavasta?

Hyvä vastakysymys kysyjälle voisi olla: Miksi pelkäät kaikenlaista, mistä satanistit pitävät?

Kysymys on luultavimmin siitä, että satanistit pitävät erilaisista asioista kuin monet muut: ”Erikoisista” asioista. Erilaiset, tavanomaisuudesta poikkeavat, uudet jne. asiat ovat usein ihmisten mielestä pelottavia – pelottavat asiat taasen mielletään usein kernaasti vältettäviksi asioiksi, ”pahoiksi”.

Nykymaailmassa ihminen opetetaan pitämään ”valoisista”, ”iloisista”, ”hauskoista” yms. asioista. Tässä ei toki ole mitään väärää, mutta sen kieltäminen, että myöskin ”pimeissä”, ”synkissä” jne. asioissa on oma viehätyksensä ja voimansa, jonka ne paljastavat niille, jotka niitä osaavat kunnioittaa, on tasapainon kannalta turmiollista. ”Valoisista” asioista pitämisen ja voiman saamisen tullessa nyky-ihmiselle siis luonnostaan, on hänen tasapainon saavuttaakseen kohdistettava tietoisesti huomionsa ”pimeisiin” sellaisiin ja näin ystävystyttävä myöskin niiden kanssa.

Satanistit eivät siis pidä VAIN synkistä asioista – satanistit (toisin kuin useimmat) pitävät synkistäKIN asioista.

15. Mitä satanistille symboloi numero 666 / käännetty risti / vuohen pää?

Numero 666 on (kristittyjen) Raamatun ilmestyskirjasta löytyvä ”pedon luku”. Sillä ei kuitenkaan ole satanisteille – ainakaan yleisesti: jokainen on toki vapaa lainaamaan, muokkaamaan ja käyttämään ”omia” symbolejaan kuten tahtoo – sen kummempaa käyttöarvoa (ellei sellaiseksi sitten katsota satunnaista shokkiarvon hyödyntämistä ;-) ). Pikemminkin kuin luvun 666, satanistit katsovat numeron 9 olevan nk. ”Saatanan luku” (tämän perusteluista kiinnostuneet kts. Anton LaVey: ”The Satanic Rituals”, luku ”The Unknown Known”).

Sama pätee myöskin alasylöisin olevaan ristiin: Jotkin satanistit voivat satunnaisesti hyödyntää tällaista käänteiskristillistä ”rekvisiittaa” esim. rituaaleissaan symboloimaan ”tästä maailmasta / näistä ihmisistä / tästä ajattelumallista irtautumista” tmv. mutta mitään ”suurta”, yleispätevää satanistista merkitystä niillä ei ole.

Sen sijaan vuohen pää on satanisteille moniulotteinen ja tärkeä symboli. Eräs sen merkityksistä sivuaa kristillistä kontekstia: Raamatun mukaan ihmiset jaetaan ”vuohiin ja lampaisiin” – satanistit katsovat kuuluvansa ensiksi mainittujen joukkoon (ja ”lampaiden” edustavan laumamentaliteettia). Toinen merkitys tälle symbolille on ”syntipukki”, joka taasen puolestaan sopii Saatanan symboliksi sikäli, että kautta aikojen kaikki ”pahat asiat” on laskettu tämän Pimeyden Ruhtinaan tiliin – sen sijaan, että näiden asioiden aikaansaajat (ihmiset) olisivat ottaneet vastuun (omista) ratkaisuistaan. Viimeisinpänä, muttei vähäisinpänä, mainittakoon tämän symbolin muotoon liittyvä merkitys: Kuten oheisesta kuvastakin käy ilmi, vuohen sarvet, korvat ja leuka muodostavat kärjellään seisovan pentagrammin (viisikannan). Neljän kärjen katsotaan edustavan elementtejä (maa, vesi, tuli ja ilma) ja viimeisimmän, alaspäin osoittavan kärjen edustavan ”henkeä” – hengellistä elementtiä. Tämä symboloi maallisuuden ja rationaalisuuden korostamista yli hengellisen haihattelun. Kärki ylöspäin oleva pentagrammi symboloi ”korkeampien voimien suojelusta” – näin ollen satanistien käyttämä – käänteinen – pentagrammi symboloi myös tuosta ”suojeluksesta” luopumista: Vapauden ja sitä seuraavan vastuun tehdä omia ratkaisuja ottamista.

bapho.gif

Satanistien tärkein symboli on yllä olevassa kuvassa esitetty baphomet. Church of Satan:in virallisilta sivustoilta ( www.churchofsatan.com, historia-sektio) löytyy kattava kirjoitelma sen historiasta ja käytöstä. Satanistit käyttävät myös yleisesti lukuisia muita symboleja – mm. trapezoidi (puolisuunnikas, kts. ao. kuva), käärme jne.

trapezoid.gif

16. Miksi satanistit pitävät aina mustia vaatteita?

Lika ei näy niistä niin helposti ja on kätevää, kun tarvitsee pestä vain yhden väristä pyykkiä =D

Satanistit pukeutuvat kuten haluavat (eivät siis välttämättä mustaan), syövät mitä haluavat, katsovat sellaisia elokuvia ja kuuntelevat sellaista musiikkia kuin haluavat jne., joka on toki luonnollista satanismin ollessa individualismia korostava uskontokunta.

Siihen, miksi jotkut satanististeista tuntuvat pitävän mustiin pukeutumisesta, löytyy varmaankin lähes yhtä monta erilaista vastausta, kuin vastaajiakin, koskapa, kuten sanottu, mitään yhteistä ”sääntöä” ei tällaisesta ole. Voin siis vastata vain omalta kohdaltani: Itse pukeudun usein, en aina, mustiin, koska koen tällöin oloni ”kotoisaksi” – heijastavani parhaiten ulkoisella olemuksellani omaa itseäni.

17. Miksi satanistit vihaavat kristittyjä?

Suurin osa ystävistäni ja suvustani on (ainakin nimellisesti) kristittyjä, voin siis ainakin omalta osaltani vakuuttaa, ettei yo. kysymykseen sisältyvä väittämä pidä sellaisenaan paikkaansa.

Yleisesti ottaen satanistit vihaavat kristinuskon luonnottomia, kykeneviä rankaisevia ja kykenemättömiä palkitsevia sekä tasavertaisuutta ja heikkoutta ylistäviä oppeja ja halveksuvat ihmisiä, jotka sokeasti antavat johdattaa itsensä tällaisia noudattamaan.

18. Onko Satanic Bible suomennettu? Mistä sitä saa? Löytyykö se netistä?

Voimasana on julkaissut suomennoksen nimellä Saatanallinen Raamattu.

Niin kirjan alkuperäinen kuin suomennettukin versio kuuluu – luonnollisestikin – tekijänoikeussuojan piiriin eikä niitä näin ollen saa levittää internetissä.

19. Ovatko rock / heavy / black metal / jne. yhtyeet ”oikeasti” satanistisia tai niiden jäsenet satanisteja?

Jotkut ovat ja jotkut eivät ole. Yleensä ne yhtyeet, jotka kiistävät saatanallisuutensa / satanistiutensa eivät ole (kts. kysymys ”Pitääkö minun kutsua itseäni satanistiksi”). Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki ne yhtyeet, jotka itseään saatanallisina / satanisteina mainostavat, sellaisia ”oikeasti” olisivat. Saatana myy ja monet vain käyttävät tätä hyväkseen. Lisäksi on olemassa useita tapauksia, joissa koko asian joko tarkoituksella tai tietämättömyyttään väärin käsittäneet ihmiset vain luulevat olevansa tai tahtoisivat olla satanisteja (tai lähinnä tahtovat ”tulla tunnetuiksi satanisteina”) – näiden ”feikkien” erottaminen todellisista tapauksista ei yleensä ole vaikeaa ihmiselle joka on edes pintapuolisesti perehtynyt todelliseen saatanalliseen filosofiaan.

On myös tärkeää huomata, ettei satanismi ole mitenkään sidoksissa tiettyyn musiikin suuntaukseen: (läheskään) kaikki satanistit eivät edes pidä metal-musiikista ja esimerkiksi monia klassisen musiikin teoksia pidetään yleisesti yhtälailla ”saatanallisina” kuin joitakin metal-genreen kuuluvia kappaleita.

20. Miten satanistiksi tullaan?

Ensimmäisen asteen initiaatiota voit hakea kun olet todistettavasti kaatanut hautakiven.. uhm, ei vaineskaan: Vierastaisin ylipäätään sanontaa ”tulla satanistiksi” – joko olet tai et ole ja ne, jotka ovat, sen kyllä ennemmin tai myöhemmin tietävät. Mitään initiaatioita ei tarvita, mihinkään järjestöön ei ole pakko liittyä eikä edes uutta verokorttia tarvitse hakea.

21. Allekirjoitan täysin satanismin opit, saanko minä / pitääkö minun nyt kutsua itseäni satanistiksi?

Nykyisen kaltainen ahdasmielinen maailma voi olla paha paikka pienelle satanistille, eikä näin ollen ole välttämättä urakehityksen tms. kannalta järkevää ääneen jokaiselle kysyjälle tunnustaa olevansa satanisti – se, mikä kuitenkin on tärkeää (ja järkevää), on, että olet ainakin itsellesi ja lähipiirillesi, jolle asiasta päätät kertoa, rehellinen: Onhan toki kovin kiittämätöntä ja kaksinaamaista olla antamatta krediittiä sille, jolle krediitti kuuluu.

Usein tällaisten ”pseudo-satanistien” kuulee marmattavan, etteivät he oikeastaan ole mitään velkaa Anton LaVeylle, Church of Satan:ille taikka satanismille, koska ovat itse muodostaneet omat näkemyksensä – ei ole ”heidän syynsä”, jos satanismi sattuu edustamaan samoja asioita, kuin heidän ”oma” ideologiansa. On kuitenkin ymmärrettävä, ettei kukaan ole koskaan tullut satanistiksi ”opiskelemalla”: Satanismi edustaa ihmisen luonnollista käyttäytymistä, normaaleja toimintamalleja jne., asioita, jotka satanisti löytää itsestään sisäsyntyisinä ja joiden mukaisesti hän toimii luonnostaan. Anton LaVey nimesi nämä asiat ensimmäisenä ja hän nimesi ne satanismiksi sekä perusti Church of Satan:in tämän nimen vartijaksi.

Ei myöskään ole yhdentekevää, kuten useat tuntuisivat ajattelevan, sanooko olevansa satanisti vai sanooko olevansa ”samaa mieltä satanistien kanssa”: Jälkimmäistä vaihtoehtoa käyttävä kun tulee samalla rivien välissä sanoneeksi myöskin, että kokee satanismin liian ”ahtaaksi” tai ”sitovaksi” omille yksilöllisille ajatuksilleen, mikä toki on loukkaus individualismia korostavalle uskontokunnalle. Tietenkään yksilön, joka ei koe satanismin oppeja (kokonaisuudessaan) omikseen, ei tule itseään satanistiksi kutsua, mutta jos olet satanisti niin kyllä: Sinä saat ja sinun pitää kutsua itseäsi satanistiksi – ainakin itsellesi.

22. Miten / missä voisin tavata oikeita satanisteja?

Liity Pakanaverkkoon ;-)